Bulgarplume

България е известна с богатата си природа и разнообразен климат с горещо лято и студена зима.

Поради това българският пух е прочут с високото си качество и изключителна запълваща способност.
Нашите методи за преработване отговарят на изискванията на най-взискателните по отношение на качеството пазари.

Обработването на българския пух е организирано в специализирана фабрика.
Цялото количество на пухът е напълно проследимо
и отговаря на изискванията на европейското законодателство за условия на живот.


services_2