Технология

В продължение на повече от 10 години ние разработваме и въвеждаме нови технологии в областта на обработката на пух и пера.

Ние предлагаме специфични решения, които са съобразени с конкретни изисквания в нашата област на производство, включващи следното:

- Технология на водно сортиране
- Технология на тунелно изпиране
- Оборудване и аксесоари за сушене, сортиране, обезпрашаване и хомогенизиране
- Уреди за изпитване и самоконтрол за нуждите на текстилната промишленост за производство на готови облекла
- Обурудване за максимизиране на запълващата способност (filling power) на пуха за нуждите на операциите по пълненe на текстилните изделия с пух
- Уреди за контрол на чистотата и хигиената на пуха
- Уреди за контрол на вида (породата)
- Уреди за контрол на запълващата способност (filling power)
tek2 DSC05937 about3