Качество

Разполагаме със собствена лаборатория, която е оборудвана с всички необходими уреди за извършване на изпитвания с цел осъществяване на контрол на качеството във всеки етап от производството.

При всяка доставка на пух ние представяме доклад, чрез който се потвърждава:

- Хигиената и чистотата: мътност, съдържание на мазнини, кислородно число
- Съставът и обозначението; съдържание на пух и анализ на вида (порода)
- Запълващата способност (filling power)

Екипът на нашата лаборатория е преминал обучение в двата най-уважавани центъра за изследване качеството на пух и пера в света – Международната лаборатория за изпитване на пух и пера (IDFL) в Швейцария и Центъра за качество и технологии на текстилните изделия (QTEC) в Япония.quality_4 quality_7